WIKINGOWIE
OdtwórzPlay
Image is not available
WIKINGOWIE
previous arrow
next arrow

Atak ciałem - natarcie (charging) - gracz, który najeżdża, wskakuje, taranuje przeciwnika lub atakuje ciałem bramkarza drużyny przeciwnej w jego polu bramkowym, będzie ukarany wg uznania sędziego karą mniejszą ( 2 min.)lub karą większą + automatycznie karą meczu za niesportowe zachowanie się (5 + 20 min.) lub karą meczu (25 min.)

Atak kijem trzymanym oburącz (cross-checking) - gracz, który atakuje przeciwnika kijem trzymanym oburącz ( kij nie ma styczności z taflą ), będzie ukarany, według uznania sędziego: karą mniejszą (2 min.) lub karą większą + automatycznie karą meczu za niesportowe zachowanie (5 + 20 min. ) lub karą meczu (25 min.) Jeżeli nastąpi zranienie przeciwnika w wyniku takiego ataku gracz będzie ukarany karą większą + automatycznie karą meczu za niesportowe zachowanie (5 + 20 min. ) lub karą meczu (25 min.)

Atak kolanem (kneeing) - gracz, który używa swego kolana aby sfaulować przeciwnika, będzie ukarany karą mniejszą (2 min.) lub karą większą + automatycznie karą meczu za niesportowe zachowanie (5 + 20 min.) lub karą meczu (25 min.) Gracz, który używając swego kolana, powoduje kontuzję przeciwnika, będzie ukarany: karą większą + automatycznie karą meczu za niesportowe zachowanie (5 + 20 min.) lub karą meczu (25 min.)

Atak w okolice głowy lub szyi - gracz, który atakuje przeciwnika w okolice głowy i szyi lub skierowuje i uderza jego głową o szyby ochronne na bandach, będzie ukarany według uznania sędziego: karą mniejszą + automatycznie karą za nie sportowe zachowanie (2 + 10 min.) lub karą większą + automatycznie karą meczu za niesportowe zachowanie (5 +20 min.) lub karą meczu (25 min.) Gracz, który na skutek ataku w okolicę głowy i szyi, powoduje zranienie przeciwnika, będzie ukarany: karą meczu (25 min.) Uderzenia w okolicę głowy podczas bójki lub kłótni są karane zgodnie z przepisem 528 „Walka na pięści i ostrość w grze”.

Atak z tyłu (checking from behind) - gracz, który z tyłu najeżdża, wskakuje, atakuje ciałem lub uderza w jakikolwiek sposób przeciwnika, będzie ukarany według uznania sędziego: karą mniejszą + automatycznie karą za niesportowe zachowanie (2 + 10 min.) lub karą większą + automatycznie karą meczu za niesportowe zachowanie (5 + 20 min.) lub karą meczu (25 min.) Gracz, który w wyniku ataku z tyłu powoduje kontuzję przeciwnika, będzie ukarany karą meczu (25 min)

Atak łokciem (elbowing) - gracz, który używa swego łokcia aby sfaulować przeciwnika, będzie ukarany karą mniejszą (2 min.) lub karą większą + automatycznie karą meczu za niesportowe zachowanie (5 + 20 min.) lub karą meczu (25 min.) Gracz, który używając swego łokcia powoduje kontuzję przeciwnika, będzie ukarany: karą większą + automatycznie karą meczu za niesportowe zachowanie (5 + 20 min.) lub karą meczu (25 min.)

Celowe poruszenie bramki (displacing the goal) - gracz lub bramkarz, który umyślnie porusza bramkę w stosunku do jej normalnej pozycji, będzie ukarany karą mniejszą (2 min.) Jeśli sytuacja taka wydarzy się w ostatnich dwóch minutach meczu lub w jakimkolwiek momencie dogrywki, a jest spowodowana przez zawodnika broniącego lub bramkarza w jego strefie obrony, sędzia powinien przyznać drużynie przeciwnej rzut karny Jeśli gracz lub bramkarz umyślnie porusza bramkę w stosunku do jej normalnej pozycji wówczas, gdy przeciwnik posiada krążek i jest w dogodnej sytuacji do zdobycia bramki i gdy między nim a bramką przeciwnika nie ma gracza drużyny przeciwnej, wówczas sędzia pow- inien przyznać drużynie nie zawiniającej rzut karny Jeśli wówczas, gdy bramkarz drużyny przeciwnej został usunięty z lodu, gracz jego drużyny porusza bramkę w stosunku do jej normalnej pozycji, sędzia powinien przyznać nie zawiniającej drużynie zdobycie bramki..

Gra złamanym kijem - każdy gracz może brać udział w grze bez kija. Graczowi lub bramkarzowi, którego kij uległ złamaniu, nie można dostarczyć nowego kija poprzez rzucenie go na lód, ale może on być dostarczony przez partnera z drużyny. Gracz biorący udział w grze złamanym kijem lub jego częścią zostanie ukarany: karą mniejszą (2 min.) Bramkarz może kontynuować grę złamanym kijem do najbliższej przerwy w grze lub do momentu otrzymania w prawidłowy sposób nowego kija. Jeśli rozpoznany zawodnik rzuca nowy kij bramkarzowi z ławki graczy będzie ukarany karą mniejszą + karą meczu za niesportowe zachowanie (2 + 20 min.) Jeśli oficjel drużyny rzuca mu nowy kij z ławki graczy, jego drużyna zostanie ukarana: karą mniejszą techniczną (2 min.) a oficjel drużyny będzie ukarany karą meczu za niesportowe zachowanie . Jeśli kij został rzucony przez niezidentyfikowaną osobę z okolicy ławki graczy, drużyna zostanie ukarana: karą mniejszą techniczną (2 min.) Jeśli w trakcie przerwy w grze, bramkarz podjeżdża do ławki graczy celem zamiany kija, będzie ukarany karą mniejszą (2 min.) Jednakże bramkarz ma prawo podjechać do ławki celem wymiany kija w trakcie gry. Jeśli gracz uczestniczy w grze posiadając oprócz swojego kija rezerwowy kij dla gracza lub bramkarza, będzie ukarany karą mniejszą (2 min.)

Kary na bramkarza - bramkarz nigdy nie jest odsyłany na ławkę kar W przypadku kary mniejszej lub pierwszej kary za niesportowe zachowanie nałożonej na bramkarza jego kara będzie wykonywana przez innego gracza drużyny, który przebywał na lodzie, gdy nastąpiło przewinienie i który był wyznaczony przez kierownika lub trenera za pośrednictwem kapitana drużyny. W przypadku kary większej, kary meczu za nie sportowe zachowanie lub kary meczu, bramkarz będzie usunięty z lodowiska do końca meczu. Będzie on, w miarę możliwości, zastąpiony przez rezerwowego bramkarza lub przez członka swej drużyny, który otrzyma 10 minut czasu na przebranie się w pełny sprzęt bramkarski. Natomiast kara w wymiarze pięciu minut będzie odbywana przez innego gracza jego drużyny. Jeśli bramkarz, którego ciało znajduje się całkowicie poza polem bramkowym i kiedy krążek znajduje się za linią bramkową lub poza dwoma liniami po każdej stronie kół wznowień gry, umyślnie upada albo zagarnia krążek pod siebie lub przytrzymuje względnie umieszcza go poprzez przyciskanie do jakiekolwiek części bramki lub bandy, będzie ukarany: karą mniejszą (2 min.) O ile bramkarz, nie będąc do tego zmuszony, przetrzymuje krążek dłużej niż trzy sekundy, będzie ukarany: karą mniejszą (2 min.) Jeśli bramkarz rzuca krążek ręką do przodu w kierunku swego współpartnera, który zagrywa krążek jako pierwszy, będzie ukarany: karą mniejszą (2 min.) Bramkarz, który umyślnie umieszcza krążek w swych ochraniaczach, będzie ukarany: karą mniejszą (2 min.) Jeśli bramkarz uczestniczy w grze w jakikolwiek sposób będąc poza czerwoną linią środkową, będzie ukarany: karą mniejszą (2 min.) – uwaga !: samo przejechanie linii nie jest równoznaczne z braniem udziału w grze. Gracz bierze udział w grze, gdy zagrywa krążek lub atakuje przeciwnika będącego w posiadaniu krążka. Jeśli bramkarz podjeżdża do ławki graczy w trakcie zatrzymania gry, z wyjątkiem dokonania zmiany lub „czasu” dla drużyny, będzie ukarany: karą mniejszą (2 min.) Jeśli w trakcie kłótni bramkarz opuszcza najbliższe otoczenie swego pola bramkowego, będzie ukarany: karą mniejszą (2 min.)

Kopanie - gracz który kopie lub próbuje kopnąć przeciwnika zostanie ukarany karą meczu (25 min.)

Kłucie kijem (spearing) - gracz,który usiłuje kłuć łopatką kija będzie ukarany podwójną karą mniejszą + automatycznie karą za niesportowe zachowanie się ( 2+2+10 min.) Gracz, który kłuje końcem kija będzie ukarany karą większą + automatycznie karą meczu za niesportowe zachowanie się ( 5 + 20 min.) Jeśli przeciwnik zostanie zraniony sędzia powinien nałożyć karą meczu ( 25 min.) W obu przypadkach ukarany gracz musi udać się do szatni a na ławce kar karę 5 min. odsiaduje zastępca o ile nie nastąpiła kompensacja kar ( taki sam wymiar kary otrzymał przeciwnik )

Nadmierna ilość graczy na lodzie (too many players on ice) - jeśli w jakimkolwiek momencie gry, drużyna ma więcej graczy na lodzie niż ma do tego prawo, wówczas będzie ukarana karą mniejszą techniczną (2 min.) Jeśli w ciągu ostatnich dwóch minut meczu i w jakimkolwiek momencie dogrywki do gry celowo wprowadzono nadliczbowego gracza by spowodować przerwę w grze, sędzia przyzna drużynie niezawiniającej rzut karny

Nadmierna ostrość w grze (roughing) - jeśli gracz uznany zostaje za winnego nieuzasadnionej ostrości w grze, będzie on ukarany, według uznania sędziego: karą mniejszą (2 min.) lub podwójną karą mniejszą (2 + 2 min.) lub karą większą + automatycznie karą meczu za niesportowe zachowanie (5 + 20 min.) Gracz, który chwyta lub trzyma maskę albo kask lub ciągnie za włosy przeciwnika, będzie ukarany, według uznania sędziego: karą mniejszą (2 min.) lub karą większą i automatycznie karą meczu za niesportowe zachowanie (5 + 20 min.) Gracz, który próbuje lub umyślnie uderza głową przeciwnika będzie ukarany karą meczu (25 min.)

Niebezpieczna gra wysoko uniesionym kijem (high-sticking) -
trzymanie kija powyżej wysokości barków jest zabronione i każdy gracz naruszający ten przepis będzie ukarany, według uznania sędziego: karą mniejszą (2 min.) lub karą większą + automatycznie karą meczu za niesportowe zach owanie (5 + 20 min.) lub karą meczu (KM) Gracz, który trzyma jakąkolwiek część kija powyżej wysokości barków i powoduje kontuzję przeciwnika będzie ukarany: karą większą + automatycznie karą meczu za niesportowe zach owanie (5 + 20 min.) lub karą meczu (KM) Jednakże, jeśli akcja wysoko uniesionym kijem, która spowodowała kontuzję, oceniona została jako przypadkowa, zawiniający gracz będzie ukarany: podwójną karą mniejszą (2 + 2 min.)

Niesportowe zachowanie (misconduct penalty) - jeśli którykolwiek z graczy, po ukaraniu nie udaje się bezpośrednio na ławkę kar lub do szatni, przebywając poza lodem, używa wulgarnego, obelżywego języka lub wykonuje obsceniczne, profanacyjne gesty w stosunku do jakiejkolwiek osoby oficjalnej lub innych osób lub przebywając poza lodem przeszkadza w jakikolwiek sposób w pełnieniu obowiązków sędziemu głównemu, sędziom liniowym, sędziemu czasu i sędziom bramkowym, jego drużyna będzie ukarana karą mniejszą techniczną (2 min.) Gracz, który: sprzecza się lub dyskutuje sposób prowadzenia meczu z jakimkolwiek oficjelem, umyślnie wystrzeliwuje krążek sędziom, mających zamiar go podnieść lub wjeżdża lub pozostaje w polu sędziowskim, podczas gdy sędzia główny naradza się z sędziami liniowymi, będzie ukarany karą za nie sportowe zachowanie (10 min.) Za kontynuowanie kłótni, będzie ukarany: karą meczu za niesportowe zachowanie (20 min.) Jeśli gracz przebywający na lodzie: używa wulgarnego, obelżywego języka lub wykonuje jakiekolwiek obsceniczne gesty w stosunku do jakiejkolwiek osoby znajdującej się na lodzie lub gdziekolwiek na lodowisku przed, podczas lub po meczu, za wyjątkiem okolic ławki, uderza kijem lub innym przedmiotem o bandy w jakimkolwiek czasie, nie udaje się bezpośrednio i natychmiast na ławkę kar po bójce lub kłótni, w którą był zaangażowany lub powoduje jakiekolwiek opóźnienie związane z odzyskaniem swego wyposażenia, nie przestaje prowokować przeciwnika chcąc tym sposobem wymusić nałożenie na niego kary lub umyślnie rzuca kij lub sprzęt poza lodowisko będzie ukarany karą za niesportowe zachowanie (10 min.) Jeśli gracz przebywający na lodzie w dalszym ciągu obstaje przy zachowaniu, za które uprzednio otrzymał karę za niesportowe zachowanie, będzie ukarany: karą meczu za niesportowe zachowanie (20 min.) Gracz lub oficjel drużyny, który używa lub wykonuje jakiekolwiek uwagi na tle rasowym lub etnicznym, będzie ukarany karą meczu za niesportowe zachowanie (20 min.) Gracz, który umyślnie dotyka ręką lub kijem, przytrzymuje lub popycha rękoma, kijem lub ciałem, podcina, uderza w jakikolwiek sposób lub opluwa sędziego lub błaznuje i utrudnia prowadzenie gry lub pluje na jakąkolwiek osobę przebywającą na lodzie lub gdziekolwiek na lodowisku, będzie ukarany karą meczu (25 min.) Jeśli jakikolwiek oficjel drużyny: używa obscenicznego, wulgarnego języka lub wykonuje obsceniczne gesty w stosunku do jakiejkolwiek osoby lub przeszkadza w jakikolwiek sposób sędziom , uderza kijem lub jakimkolwiek innym przedmiotem w bandy, jego drużyna będzie ukarana karą mniejszą techniczną (2 min.) Jeśli taka osoba kontynuuje niesportowe zachowanie sie, będzie ukarana: karą meczu za niesportowe zachowanie (20 min.) Jeśli jakikolwiek oficjel drużyny, przytrzymuje lub uderza sędziego, błaznuje lub zakłóca przebieg meczu lub opluwa sędziego będzie ukarany karą meczu – w tym przypadku jego drużyna będzie grała w osłabieniu przez 5 min. a na ławce kar usiądzie gracz - zastępca.

Niewymiarowy sprzęt (illegal equipment) - gracz lub bramkarz, który nosi swoje wyposażenie (powinno być pod strojem) lub kask w taki sposób, że może ono zranić przeciwnika, używa niedozwolonego sprzętu, używa podczas gry rękawic, z których częściowo lub w całości usunięto palce, aby umożliwić używanie gołych rąk będzie usunięty z lodu, a jego drużyna otrzyma OSTRZEŻENIE. Za drugie naruszenie tego przepisu przez któregokolwiek gracza tej samej drużyny, gracz winny zostanie ukarany karą za niesportowe zachowanie(10 min.) Jeśli gracz lub bramkarz odmawia oddania swego kija lub jakiejkolwiek części swego wyposażenia do pomiaru zarządzonego przez sędziego lub niszczy kij lub jakąkolwiek część swego wyposażenia przed jej pomiarem, sprzęt taki będzie uznany za nielegalny, a gracz lub bramkarz będzie ukarany karą mniejszą + karą za niesportowe zachowanie (2 + 10 min.) Jeśli drużyna poprosiła o pomiar jakiegokolwiek wyposażenia drużyny przeciwnej, a wniesione zastrzeżenie potwierdziło się, zawiniająca drużyna będzie ukarana karą mniejszą techniczną (2 min.) Jeśli drużyna poprosiła o pomiar jakiegokolwiek wyposażenia drużyny przeciwnej, a wniesione zastrzeżenie nie potwierdziło się, drużyna ta będzie ukarana karą mniejszą techniczną (2 min.) Gracz przebywający na lodzie, którego kask spadł podczas gry i który nie nałożył go z powrotem i nie zapiął prawidłowo lub nie powrócił natychmiast na swą ławkę lecz kontynuował grę, będzie ukarany karą mniejszą (2 min.)

Opóźnianie gry (Delay Of Game) - krążek cały czas musi być utrzymywany w ruchu. Drużyna będąca w posiadaniu krążka w swojej strefie obronnej, musi zagrywać krążek w kierunku bramki przeciwnika, chyba że: jednorazowo przeprowadza krążek za swoją bramką, zagraniu takiemu przeszkadzają gracze drużyny przeciwnej gra w osłabieniu. Gracz znajdujący się poza swoją strefą obrony nie może odgrywać krążka do tyłu do swej strefy obrony celem opóźnienia gry, chyba że jego drużyna gra w osłabieniu. Za pierwsze tego rodzaju przewinienie, sędzia powinien udzielić ostrzeżenia kapitanowi zawiniającej drużyny. Za drugie tego rodzaju przewinienie w tej samej tercji, zawiniający gracz będzie ukarany karą mniejszą (2 min.) Jakikolwiek gracz lub bramkarz nie atakowany przez przeciwnika, który przy bandzie przytrzymuje, unieruchamia, zagrywa krążek kijem, łyżwą lub ciałem w taki sposób, aby spowodować zatrzymanie gry , będzie ukarany karą mniejszą (2 min.)

Podcinanie (clipping) - gracz, który powstrzymuje przeciwnika poprzez podcięcie kijem lub obniża pozycję swego ciała i atakuje przeciwnika poniżej kolan, będzie ukarany: karą mniejszą (2 min.) lub karą większą + automatycznie karą meczu za niesportowe zachowanie (5 + 20 min.) lub karą meczu (25 min.). Gracz, który na skutek podcięcia powoduje kontuzję przeciwnika będzie ukarany: karą większą + automatycznie karą meczu za niesportowe zachowanie (5 + 20 min.) lub karą meczu (25 min.)

Przeszkadzanie (interference) - gracz, który przeszkadza lub utrudnia poruszanie się przeciwnikowi nie będącemu w posiadaniu krążka, będzie ukarany: karą mniejszą (2 min.) gracz, przebywający na ławce zawodników lub ławce kar, który swym kijem lub ciałem przeszkadza w prowadzeniu krążka przez przeciwnika znajdującego się na lodzie w trakcie gry, będzie ukarany: karą mniejszą (2 min.) Gracz, który swym kijem lub ciałem przeszkadza lub utrudnia działanie bramkarza, gdy znajduje się on w polu bramkowym, będzie ukarany karą mniejszą (2 min.) Jeśli w czasie, gdy bramkarz został usunięty z lodu, jakikolwiek członek jego drużyny, w tym osoba funkcyjna, bezprawnie znajduje się na lodzie, przeszkadzając swym kijem lub ciałem w poruszaniu się krążka będącego w posiadaniu drużyny przeciwnej, sędzia musi przyznać drużynie nie zawiniającej zdobycie bramki.

Przytrzymywanie (holding) -
gracz, który w jakikolwiek sposób przytrzymuje przeciwnika będzie ukarany: karą mniejszą (2 min.)

Przytrzymywanie kija przeciwnika (holding the stick) - gracz, który trzyma kij przeciwnika rękoma lub w jakikolwiek inny sposób będzie ukarany karą mniejszą (2 min.)

Rzucenie kija (throwing the stick) -
każdy gracz lub bramkarz, który wyrzuca kij lub jego część poza lodowisko, będzie ukarany według uznania sędziego: karą za niesportowe zachowanie (10 min.) lub karą meczu za niesportowe zachowanie (20 min.) Każdy gracz lub bramkarz będący na lodzie, który rzuca swój kij lub jego część albo jakikolwiek inny przedmiot w kierunku krążka w swej strefie ataku lub w strefie neutralnej, będzie ukarany: kara większą + automatycznie karą meczu za niesportowe zachowanie (5 + 20 min.) Jeśli jakikolwiek gracz lub bramkarz drużyny broniącej znajdujący się na lodzie, rzuca swój kij lub jego część albo jakikolwiek inny przedmiot w kierunku krążka w swej strefie obrony, jego drużyna zostanie ukarana rzutem karnym Jeśli bramkarz umyślnie zostawia swój kij lub jego część albo jakikolwiek inny przedmiot przed swą bramką i jeśli krążek uderza w taki przedmiot, gdy bramkarz jest na lodzie lub poza nim, sędzia przyzna drużynie niezawiniającej zdobycie bramki. Jeśli w sytuacji, gdy bramkarz opuścił lód, a jego współpartner rzuca swój kij, jego część lub jakikolwiek inny przed- miot w kierunku krążka, tym samym zabezpieczając pustą bramkę przed strzałem, sędzia przyzna drużynie niezawiniającej zdobycie bramki.

Rzucenie na bandę (boarding) - gracz, który zatrzymuje ciałem, łokciami, w niedozwolony sposób atakuje ciałem lub powoduje upadek przeciwnika w taki sposób, że przeciwnik gwałtownie zostaje rzucony na bandę, będzie ukarany, według uznania sędziego: . karą mniejszą (2 min.) lub . karą większą + automatycznie karą meczu za niesportowe zachowanie (5 + 20 min.) lub . karą meczu (25 min.) Gracz, który powoduje kontuzję swego przeciwnika w wyniku rzucenia na bandę, będzie ukarany według uznania sędziego: . karą większą + automatycznie karą meczu za niesportowe zachowanie (5 + 20 min.) lub . karą meczu (25 min.)

Spowodowanie upadku przeciwnika (tripping) - gracz, który używając swojego kija, nogi,ręki lub łokcia powoduje podcięcie lub upadek przeciwnika, będzie karany, według uznania sędziego: karą mniejszą (2 min.) lub karą większą + automatycznie karą meczu za niesportowe zachowanie (5 + 20 min.) lub karą meczu (25 min.) Gracz, który na skutek spowodowanego przez siebie upadku przeciwnika powoduje jego kontuzję, będzie ukarany: karą większą + automatycznie karą meczu za niesportowe zachowanie (5 + 20 min.) lub karą meczu (25 min.) Jeśli gracz, będący w posiadaniu krążka poza swoją strefą obrony, w sytuacji sam na sam z bramkarzem drużyny przeciwnej zostanie podcięty lub przewrócony z tyłu, co uniemożliwi mu uzyskanie dogodnej okazji do zdobycia bramki, jego drużynie zostanie przyznany rzut karny. Gdy bramkarz drużyny przeciwnej został odwołany z tafli, a gracz będący w posiadaniu krążka poza swą strefą obrony w sytuacji , gdy pomiędzy nim a bramką nie ma przeciwnika, został podcięty lub przewrócony z tyłu, sędzia musi przyznać drużynie atakującej zdobycie bramki.

Uderzanie kijem (slashing) - gracz, który utrudnia lub próbuje utrudnić akcję przeciwnikowi przez uderzanie go lub w jego kija swoim kijem, będzie ukarany, według uznania sędziego karą mniejszą (2 min.) lub karą większą + automatycznie karą meczu za niesportowe zachowanie (5 + 20 min.) lub karą meczu (25 min.) Gracz, który na skutek uderzania kijem, powoduje kontuzję przeciwnika będzie ukarany karą większą + automatycznie karą meczu za niesportowe zachowanie (5 + 20 min.) lub karą meczu (25 min) Gracz, który wymachuje swoim kijem w kierunku przeciwnika w trakcie sprzeczki, będzie ukarany karą większą + automatycznie karą meczu za niesportowe zachowanie (5 + 20min.) lub karą meczu (25 min.)

Uderzenie trzonkiem kija (butt-ending) - gracz,który usiłuje uderzyć trzonkiem kija będzie ukarany podwójną karą mniejszą + automatycznie karą za niesportowe zachowanie się ( 2+2+10 min.) Gracz, który uderza trzonkiem kija będzie ukarany karą większą + automatycznie karą meczu za niesportowe zachowanie się ( 5 + 20 min.) Jeśli przeciwnik zostanie zraniony sędzia powinien nałożyć karą meczu ( 25 min.) W obu przypadkach ukarany gracz musi udać się do szatni a na ławce kar karę 5 min. odsiaduje zastępca o ile nie nastąpiła kompensacja kar ( taki sam wymiar kary otrzymał przeciwnik )

Walka na pięści i ostrość w grze (fighting and roughing) - gracz, który umyślnie zdejmuje rekawicę/ce w walce lub kłótni, będzie ukarany karą za niesportowe zachowanie (10 min.) Gracz, który rozpoczyna bójkę na pięści będzie ukarany karą meczu (25 min.) Gracz uderzony, który odpowiada lub zamierza odpowiedzieć ciosem będzie ukarany karą mniejszą (2 min.) Każdy gracz lub bramkarz, który jako pierwszy włącza się do bójki będzie ukarany: karą meczu za niesportowe zachowanie (20 min.) Jeśli gracz, który po otrzymaniu polecenia sędziego zaprzestania, kontynuuje lub próbuje kontynuować kłótnię lub uniemożliwia sędziemu liniowemu wykonywanie jego obowiązków, będzie ukarany, według uznania sędziego: podwójną karą mniejszą (2 + 2 min.) lub karą większą + automatycznie karą meczu za niesportowe zachowanie (5 + 20 min.) lub karą meczu (25 min.) Gracz, którzy bierze udział w bójce na pięści poza lodowiskiem będzie ukarany, według uznania sędziego: karą za niesportowe zachowanie (10 min.) lub karą meczu za niesportowe zachowanie (20 min.) Jeśli gracz uznany zostaje za winnego nieuzasadnionej ostrości w grze, będzie on ukarany, według uznania sędziego: karą mniejszą (2 min.) lub podwójną karą mniejszą (2 + 2 min.) lub karą większą + automatycznie karą meczu za niesportowe zachowanie (5 + 20 min.) Gracz, który chwyta lub trzyma maskę albo kask lub ciągnie za włosy przeciwnika, będzie ukarany, według uznania sędziego: karą mniejszą (2 min.) lub karą większą i automatycznie karą meczu za niesportowe zachowanie (5 + 20 min.) Gracz, który próbuje lub umyślnie uderza głową przeciwnika będzie ukarany karą meczu (25 min.)

Wymuszanie kary (diving) - symulowanie faulu przez rzucenie się na lód zwykle kończy się otrzymaniem kary mniejszej dwóch minut

Wystrzelenie lub wyrzucenie krążka poza lodowisko - gracz, który umyślnie wystrzeliwuje krążek poza lodowisko lub bramkarz, który wystrzeliwuje krążek bezpośrednio poza lodowisko, albo gracz lub bramkarz, który wyrzuca bądź umyślnie uderza krążek swą ręką lub kijem poza lodowiskiem, będzie ukarany: karą mniejszą (2 min.)

Zahaczanie (hooking) -
gracz, który zatrzymuje lub usiłuje zatrzymać przeciwnika przez zahaczanie go swym kijem będzie ukarany: karą mniejszą (2 min.) lub karą większą + automatycznie karą meczu za niesportowe zachowanie (5 + 20 min.) Gracz, który przez zahaczanie powoduje kontuzję przeciwnika, będzie ukarany według uznania sędziego: karą większą + automatycznie karą meczu za niesportowe zachowanie (5 + 20 min.) lub karą meczu (25 min.) Jeśli gracz, będący w posiadaniu krążka poza swoją strefą obrony, w sytuacji sam na sam z bramkarzem drużyny przeciwnej zostanie zahaczony z tyłu, co uniemożliwi mu uzyskanie dogodnej okazji do zdobycia bramki, jego drużynie zostanie przyznany rzut karny Gdy bramkarz drużyny przeciwnej został usunięty z lodu, a gracz będący w posiadaniu krążka poza swą strefą obrony w sytuacji , gdy pomiędzy nim a bramką nie ma przeciwnika, został zahaczony, co uniemożliwiło mu uzyskanie dogodnej sytuacji do zdobycia bramki, sędzia musi natychmiast przerwać grę i przyznać drużynie atakującej zdobycie bramki.

ZESTAWIENIE KAR (PENALTIES)
KARA MNIEJSZA - ukarany gracz spędzi na ławce kar 2 min., w wielu wypadkach osłabia on na ten czas swoją drużynę, wówczas kara może być anulowana gdy przeciwnik strzeli gola

 

KARA MNIEJSZA TECHNICZNA - drużyna zostaje ukarana karą mniejszą i jeden z jej graczy musi udać się na ławkę kar na 2 min.,procedury są podobne jak przy karze mniejszej

PODWÓJNA KARA MNIEJSZA - ukarany gracz siedzi na ławce kar 4 min.,kara składa się z dwóch kar mniejszych i jeśli przeciwnik zdobywa gola grając w przewadze aktualnie odliczana kara będzie anulowana

KARA WIĘKSZA - ukarany zawodnik automatycznie dodatkowo otrzymuje karę meczu za niesportowe zachowanie się i musi udać się do szatni a na ławkę kar wędruje na 5 min. zastępca; jeżeli jest to jego pierwsza kara większa w sezonie nie powoduje ona zawieszenia na następny mecz a w protokole zawodów wpisuje się 5 + 20 min.

KARA ZA NIESPORTOWE ZACHOWANIE - ukarany gracz musi spędzić na ławce kar 10 min.,kara ta nie podlega anulowaniu i nie powoduje osłabienia zespołu ; jeżeli gracz w tym samym meczu otrzyma drugą taką karę jest ona automatycznie zamieniana na karę meczu za niesportowe zachowanie i gracz musi udać się do szatni

KARA MECZU ZA NIESPORTOWE ZACHOWANIE - ukarany gracz musi udać się do szatni i jeżeli nie jest to kara dodatkowa do kary większej powoduje zawieszenie gracza przynajmniej w następnym meczu,do protokołu wpisuje się 20 min.

KARA MECZU - ukarany gracz musi udać się do szatni i jest automatycznie zawieszony przynajmniej na następne spotkanie,do protokołu wpisuje się 25 min. a na ławce kar 5 min. spędzi zastępca - uwaga: w każdym przypadku kara 5 min. powoduje osłabienie zespołu ale w przeciwieństwie do kary mniejszej nie może być anulowana po stracie bramki

RZUT KARNY - Jeśli naruszenie przepisów za które został podyktowany rzut karny związane jest z karą mniejszą, drużyna niezawiniająca ma do wyboru: wykonać rzut karny, a kara mniejsza nie będzie nałożona bez względu na to, czy rzut karny spowodował uzyskanie bramki czy nie lub nałożenie kary mniejszej na winnego gracza i zrezygnowanie z wykonywania rzutu karnego (uwaga: nigdy nie ma możliwości zamiany kary mniejszej na rzut karny). Jeśli przewinienie, które było podstawą do podyktowania rzutu karnego nastąpiło w trakcie gry, sędzia zezwala na dokończenie akcji. Wykonanie rzutu karnego nastąpi po przejęciu krążka przez drużynę zawiniającą lub gdy zakończył się czas gry w tercji . W trakcie wykonywania rzutu karnego nie odmierza się czasu gry. Jeżeli bramkarz opuszcza swoje pole bramkowe zanim gracz dotknął krążka lub popełnia jakiekolwiek przewinienie, sędzia unosi rękę i zezwala na dokończenie rzutu. Jeśli rzut karny się nie powiódł, sędzia nakazuje jego powtórzenie. Jeśli bramkarz opuści swe pole bramkowe przedwcześnie, sędzia powinien: za pierwszym razem . udzielić ostrzeżenia i nakazać powtórzenie rzutu karnego, za drugim razem nałożyć karę za niesportowe zachowanie (10 min.) i nakazać powtórzenie rzutu karnego, za trzecim razem . przyznać zdobycie bramki przeciwnikowi. Bramkarz może usiłować bronić w jakikolwiek sposób z wyjątkiem rzucania kija lub jakichkolwiek innych przedmiotów, w którym to przypadku przyznaje się bramkę. Jeśli w trakcie wykonywania rzutu karnego jakikolwiek gracz drużyny przeciwnej przeszkadza lub rozprasza gracza wykonującego rzut i jeśli z tego powodu rzut karny nie powiedzie się, wówczas sędzia zezwala na powtórzenie rzutu i nakłada na gracza winnego karę za niesportowe zachowanie ( 10 min.). Procedura wykonywania rzutu karnego: Trener lub kapitan niezawiniającej drużyny wybierze i zgłosi sędziemu głównemu numer gracza, króry będzie wykonywał rzut karny ( nie może to być gracz, który w tym czasie odbywa karę). W czasie gdy wykonywany jest rzut karny, gracze obu drużyn powinni wycofać się poza czerwoną linię środkową, do band lodowiska. Sędzia główny umieszcza krążek w punkcie wznowień na środku lodowiska. Tylko bramkarz możę bronić rzut karny. Bramkarz musi znajdować się w swoim polu bramkowym aż do momentu dotknięcia krążka przez gracza wykonującego rzut karny. Gracz, na polecenie sędziego głównego, zagrywa krążek w kierunku bramki przeciwnika i stara się zdobyć bramkę. Gdy krążek zostanie wystrzelony lub gdy egzekutor zgubi krążek, rzut karny jest zakończony. Jeśli bramka została zdobyta, wznowienie gry następuje w punkcie wznowień na środku lodowiska. Jeśli bramka nie została zdobyta, wznowienie gry następuje w jednym z punktów wznowień na końcu lodowiska w strefie, w której wykonywano rzut karny.

(źródło: hokej.sport24.pl)